SIKKERHETSINFO OG VILKÅR

Foto: Ola Roalkvam

Ved aktiviteter i fjellet som skikjøring og klatring vil det være risiko involvert. Denne risikoen vil variere ut fra turene som blir valgt, forholdene og menneskene som er med. Fjellførerens ansvar er å minimere risikoen så mye som mulig ved å senke den til et akseptabelt nivå. Dette gjøres ved valg av tur, tilpasninger på deltakernivå, men også ved sikkerhetstiltak og godt håndverk på turen.

Fjellføreren plikter å opplyse om de eventuelle farene ved turen. Det er også viktig at deltakerne i forkant av turen opplyser om eget ferdighetsnivå, fysisk form, eller eventuelle sykdommer (allergi, hjertesykdom, diabetes o.l.). Underveis på turen er deltakeren medansvarlig for å opplyse dersom man føler seg ukomfortabel, redd eller dårlig. Terskelen skal være lav for å ta opp dette i gruppa.

Det er fjellføreren som har siste ordet i en beslutning og kan bestemme å snu, eller endre tur dersom turen ikke samsvarer med form, føre eller andre faktorer. Dette er en beslutning som deltakerne vil bli involvert i og få informasjon om underveis.

Ferdighetsnivå
Det vil stå en beskrivelse av hvem turene passer for i informasjonen. Er du usikker på om turen passer for deg kan det være lurt å ta en prat på telefon. Lengden på turen er ofte en god pekepinn på hva man kan forvente, gitt at man beveger seg i et jevnt tempo gjennom dagen.

Gruppestørrelse
De aller fleste turene er tilpasset for små eller mellomstore grupper. De fleste klatreturer er det maks 2 personer per guide, og på ski maks 6 personer per guide. Dette er for å kunne gi gruppen god vegledning, god flyt, og mulighet til å gjennomføre turen med tiltak dersom det trengs. Passelig gruppestørrelse er avgjørende for sikkerhet, og for å skape en god dialog på tur.

Alder
· Alle deltakere under 18 år må ha underskrift på egenerklæring fra foresatt. Alder på deltaker opplyses om i forkant av tur dersom deltaker er under 18 år. 

Vilkår ved bestilling av tur:
· Betaling skal skje innen 14 dager etter booking. Når betaling er gjennomført er påmelding bindene.
· Avbestilling må skje via epost.
· Ved avbestilling innen 30 dager før aktiviteten starter skal deltakeren betale 20% av beløpet.
· Ved avbestilling mellom 30 og 7 dager før aktiviteten starter skal deltaker betale 50% av beløpet.
· Ved avbestilling mindre enn 7 dager før aktiviteten starter må deltaker betale hele beløpet.
· Dersom arrangør avlyser aktiviteten for eksempel ved ikke nok påmeldte, refunderes hele beløpet.

Vær
· Dersom påbegynt tur avlyses på grunn av vær eller andre omstendigheter vil ikke beløpet bli refundert.
· Om været er for dårlig til å starte på turen vil annet tilsvarende opplegg bli foreslått. Dersom denne aktiviteten har en lavere pris, vil mellomlegget bli refundert.