Informasjon og vilkår

Foto: Ola Roalkvam

BegrepsavklaringPasser denne turen for deg?

Vanskelighetsgrad

Moderat / Krevende / Svært krevende

Moderat – Denne aktiviteten passer for de aller fleste . Her tilpasser vi aktiviteten i stor grad til deltakerne. Det kreves ingen forkunnskaper eller krav til fysisk form. På disse turene er opplevelsen og læring i fokus. 

Krevende – Disse turene passer for de som er i generelt god form og er vant med å gå i fjellet. Her vil vi også tilpasse turene etter gruppa, men for å gjennomføre turen kreves det noe av dere som deltakere.  Det krever ikke at du har erfaring med klatring, men at man at man er komfortabel med å være en dag på tur. På ski kreves det at man er komfortabel med å kjøre offpist i terreng brattere enn 30 grader..

Svært Krevende – Noen av våre turer er i denne kategorien. Store Skagastølstind og Vengetindstraversen er eksempler på dette . Det vil si at turen er lang, og byr på utfordrende og teknisk terreng. Her er det ikke like mye rom for å tilpasse turen etter deltakerne. For å gjennomføre turen kreves det god flyt gjennom dagen, uten lange stopp. Derfor må deltakeren være i svært god form, samt kunne mestre ulendt terreng og ur med 5-7kg sekk på ryggen. Vi krever ikke forkunnskaper til aktiviteten, men det vil gi en fordel. Vi går rundt 500/600 høydemeter per/time i ulendt terreng, og holder det gående gjennom dagen. Dette kan man trene for.

Sesong

Mai-September

Her oppfører vi månedene vi tilbyr denne turen. Forholdene på turen kan variere mye fra sesongstart til sesongslutt. I noen tilfeller vil vi tilby turer utenfor sesong dersom det er gode forhold, og deltakerne er kapable. Ta kontakt om du ønsker mer info om sesongvariasjon på en spesifikk tur. 

Varighet

2 timer / 9-11 timer / 2 dager / 5 dager

Vi har aktiviteter som varierer fra noen timer til mange dager. Her oppfører vi hvor mye tid du må sette av til turen. I noen tilfeller krever vi oppmøte kvelden i forkant. Les mer om dette på siden til turen. En tur på 9-11 timer er generelt mer krevende enn en tur på 6-8 timer.

Gruppestørrelse

1-6 personer

Gruppestørrelse beskriver hvor mange deltakere en guide kan ha med seg. Vi kan være flere guider og da kan gruppestørrelsen øke. Dette er et sikkerhetstiltak for guiden som har ansvaret for gruppa. Hvor stor gruppen er kommer an på vanskelighet, lengde og terrenget på turen. De aller fleste turene våre er «lukket». Det vil si at vi stenger for andre påmeldinger når du melder deg på. 

Vilkår og Betingelser

Last ned våre Vilkår og Betingelser